Urban Nature Consultants

Forside

Bytræer
Forvaltningsplaner
Træ-registreringer
Plantnings analyser
Grønne områder

Invasive arter
Kæmpe-bjørneklo

Kursus

Projekter

Publikationer

Om os
Muszynska's CV
Keller's CV

Kontakt


Select Country:

Canadian Danmark Norge

Kæmpe-bjørneklo bekæmpelse (Heracleum mantegazzianum)

Urban Nature Consultants har flere års erfaring med bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum), og omfattende viden om dens biologi og hvilke mekaniske metoder der er bedst egnede til bekæmpelse.

Oprindelsen af planten

Kæmpe-bjørneklo er en flerårig plante endemisk til Kaukasus og Centralasien. Den blev indført til Europa [1] og Nordamerika [2], som en prydplante i starten af 1900, på grund af sin imponerende højde og størrelse.

Biologi og frøspredning

Kæmpe-bjørneklo dør efter den har båret frø [3]. Planten kan blive 4 til 5 meter høj, med en diameter på 10 centimeter. Hver plante kan producere omkring 20 000 frø [4], og de fleste frø falder tæt på moderplanten. Der er dog mange muligheder for frøspredning, afhængigt af placeringen af bestanden. Hvis bestanden er tæt på en å, er der et potentiale for frøspredning via vandskelet. Bevoksninger der ligger tæt ved veje kan også sprede deres frø store afstande. Bekæmpelses metoder skal derfor tage biologi, beliggenhed og livsfase af bevoksningen i betragtning.

Det vil være en meget stor frøbank på grund af det store antal frø hver enkelt plante producere. 95% af frøene er koncentreret i de øverste 5 cm af jorden. I efteråret kan frøbanken indeholde op til 12 000 frø/m2, dog vil de fleste af frøene dø i løbet af vinteren. Om foråret vil der være omkring 2000 frø/m2 der er klar til at spire. Omkring 5% af frøene vil overleve to år i frøbanken i efter at været frigivet fra moderplanten [5].

Bekæmpelses metoder

UNC anvender kun naturlige mekaniske metoder, og den anvendte metoden afhænger af hvor i livsfasen planten er og placeringen af de enkelte bestande.

  • Hvis der er blomstrende planter i bestanden vil blomsterskærmen blive kappet af med en le. Det er vigtig at udføre metoden korrekt, så man er sikker på at frøene ikke modner når blomsterskærmen er blevet skåret af. Planten vil producere “panik blomster” når blomsterskærmene er blevet skåret af. Det er derfor nødvendig at inspicere området flere gange i løbet af blomstringsperioden, og eventuelt skærmkappe "panik blomster".
  • Rodstikning kan være en effektiv bekæmpelses metode hvis den udføres korrekt. Størrelsen på bevoksningen og hvor i livsfasen plantene er, har meget at sige for hvor effektiv rodstikning vil være. Det samme gælder for jordtypen.
  • Pløjning af det inficerede område kan bruges som udryddelsemetode hvis det ikke er et paragraf 3 område. Pløjning skal udføres flere gange i løbet af vækstsæsonen. Hvis der er blomstrende planter i bevoksningen, skal blomsterskærmene skæres af før pløjning for at være sikker på at man ikke spreder frø [6].
  • Græsning kan være en bekæmpelses metode på naturområder man ikke må pløje, eller hvor bevoksningen er for stor til rodstikning. Græsningstrykket bør være moderat til højt for at sikre at plantene bliver undertrykt i hele vækstsæsonen [7]. Græsning er en flereårig process, som altid bør kombineres med overvågning og eventuelt skærmkapning.

Udryddelse af kæmpe-bjørneklo vil tage flere år , og det er vigtig at have tålmodighed. Korrekt udførelse og opfølgning er vigtige dele af den mekaniske bekæmpelsesmetode.

Hvad UNC tilbyder

Indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo begynder med en kortlægning af de inficerede områder. Individuelle bevoksninger vil blive lokaliseret og den bedste bekæmpelses metoden vil blive foreslået. UNC anbefaler kun mekaniske metoder, og vil ikke anbefale pesticider.

UNC afholder også kurser for kommunale og private arbejdere og frivillige grupper i korrekte bekæmpelses metoder og sikkerhedsforanstaltninger.

Venligst kontakt UNC for at arrangere et møde.

References:
[1]
Kæmpe-Bjørneklo - forebyggelse og bekæmpelse
[2] Giant Hogweed: an invasive species causes
[3] Kæmpe-Bjørneklo - forebyggelse og bekæmpelse
[4] Praktisk bekæmpelse af bjørneklo
[5] Kæmpe-Bjørneklo - forebyggelse og bekæmpelse
[6] Praktisk bekæmpelse af bjørneklo
[7] Praktisk bekæmpelse af bjørneklo

Tlf: (+45) 41 12 30 85   |   © Urban Nature Consultants 2010
webdesign: emoware.org