Urban Nature Consultants

Forside

Bytrær
Forvaltningsplaner
Tre-registreringer
Plantnings analyser
Grønne områder

Fremmede arter
Kjæmpebjørnekjeks

Kurs

Prosjekter

Publikasjoner

Om oss
Muszynska's CV
Keller's CV

Kontakt


Select Country:

Canadian Danmark Norge

Forvaltningsplaner for bytrær

En omfattende tre-registrering vil være grunnlaget for en handlingsplan skrevet av UNC. Planen vil bestå av to deler - den første er en status rapport basert på tre-registreringen. Den andre delen, basert på status rapporten vil inneholde anbefalinger og foreslå de beste metoder for å forvalte bytrærne.

Vitaliteten og robustheten, i kombinasjon med målene fastsatt av kunden, vil være hoved-fokuset i handlingsplanen. UNC vil løpende ha møter med kunden for å sikre at deres visjoner blir realisert.

Vennligst kontakt UNC for å arrangere et møte.

Tel: +45 41 12 30 85   |   © Urban Nature Consultants 2010
webdesign: emoware.org