Urban Nature Consultants

Forside

Bytrær
Forvaltningsplaner
Tre-registreringer
Plantnings analyser
Grønne områder

Fremmede arter
Kjæmpebjørnekjeks

Kurs

Prosjekter

Publikasjoner

Om oss
Muszynska's CV
Keller's CV

Kontakt


Select Country:

Canadian Danmark Norge

Urban Nature Consultants (UNC) arbeider med naturen i byen, med fokus på trær, planter, fremmede arter og grønne områder. UNC koordinerer tre-registreringer og tre-plantings analyser, skriver handlingsplaner for invasive arter og bytrær, og utfører design av grønne områder. UNC holder også kurser i tre-registrering og bekjempelse av kjempebjørnekjeks for kommunale og private ansatte, eller frivillige grupper. Alt arbeidet er utført med tanke på hva som er best for naturen.

UNC visjon er å arbeide med offentlige, private og frivillige aktører fra lokalsamfunnet. UNC mener at disse partnerskapene vil resultere i sterkere fellesskap og en mer robust natur.


Tel: +45 41 12 30 85   |   © Urban Nature Consultants 2010
webdesign: emoware.org