Urban Nature Consultants

Forside

Bytrær
Forvaltningsplaner
Tre-registreringer
Plantnings analyser
Grønne områder

Fremmede arter
Kjæmpebjørnekjeks

Kurs

Prosjekter

Publikasjoner

Om oss
Muszynska's CV
Keller's CV

Kontakt


Select Country:

Canadian Danmark Norge

Kjempebjørnekjeks bekjempelse (Heracleum mantegazzianum)

Urban Nature Consultants har flere års erfaring med utryddelse av kjempebjørnekjeks og har omfattende kunnskap om plantens biologi og hvilke mekaniske metoder som er best egnet.

Plantens Opprinnelsen

Kjempebjørnekjeks er en flerårig plante endemisk til Kaukasus og Sentral-Asia. Den ble innført til Europa [1] og Nordamerika [2], som prydplante pågrunn av dens imponerende høyde og størrelse, på begynnelsen av 1900-tallet.

Biologi og frøspredning

Kjempebjørnekjeks kan leve i flere år og dør etter frø spredning [3]. Planten kan bli 4-5 meter høy, med en diameter på 10 centimeter. Hver plante kan produsere rundt 20 000 frø [4], og selv om de fleste av frøene faller i nærheten av moderplanten, er det er fortsatt mulighet for større frø spredning, avhengig av plasseringen av beplantningen. Hvis beplantningen er i nærheten av en bekk, elv, eller vei, er det potensiale for å spre frøene lange avstander. Bekjempelses metoder må ta beliggenhet, biologi og livsfase av beplantningen i betraktning.

På grunn av det store antall frø som en enkelt plante kan produsere, vil det være en stor "frøbank". 95% av frøene vil være konsentrert i de øverste 5 cm av jorden. Om høsten kan det være opp til 12 000 frø/m2, men de fleste vil dø i løpet av vinteren. Om våren vil ca. 2000 frø/m2 være klare til å spire, mens ca. 5% av frøene vil overleve til neste vår [5].

Utryddelse og bekjempelses metoder

UNC bruker bare mekaniske metoder, og hvilken metode som velges avhenger av plasseringen av de enkelte beplantninger, størrelsen og hvilken livsfase plantene er i.

  • Skjermkapning med ljå er nødvendig hvis det er blomstrende planter i beplantningen. Det er viktig å sørge for at blomstene ikke modner til frø når de har blitt skjermkappet. Beplantningen vil produsere “panikk blomster” etter skjermkapning, og det er derfor nødvendig å inspisere området flere ganger gjennom blomstringsperioden.
  • Rot-stikning kan være en effektiv metode, avhengig av størrelsen på beplantningen, jordtypen og livsfasen til plantene.
  • Plog kan brukes hvis området ikke har en høy naturverdi. Pløyning må gjentas flere ganger i vekstsesongen. Hvis det er blomstrende planter i beplantningen, må plantene skjermkappes for å forhindre frøspredning [6].
  • Beiting kan brukes i områder som ikke kan pløyes pågrunn av naturverdi, eller hvor beplantningen er for stor til rotstikning. Beitetrykket bør være moderat til høyt for å sikre at plantene er undertrykt gjennom hele vekstsesongen [7]. Beiting må fortsette i flere år, og området må skjermkappes hvis nødvendig.

Utryddelse av kjempebjørnekjeks vil ta flere år, og mye tålmodighet. Riktig bruk av metodene og overvåkning er viktige deler av utryddingen.

Hva UNC tilbyr

En handlingsplan starter med en kartlegging av de infiserte områder. Enkelte beplantninger vil bli lokalisert, og den beste utryddelse metoden vil bli foreslått.

UNC holder også kurs for offentlige og private ansatte og/eller frivillige i bekjempelses-metoder, og sikre arbeids-forhold.

Vennligst kontakt UNC for å arrangere et møte.

References:
[1]
Kæmpe-Bjørneklo - forebyggelse og bekæmpelse
[2] Giant Hogweed: an invasive species causes
[3] Kæmpe-Bjørneklo - forebyggelse og bekæmpelse
[4] Praktisk bekæmpelse af bjørneklo
[5] Kæmpe-Bjørneklo - forebyggelse og bekæmpelse
[6] Praktisk bekæmpelse af bjørneklo
[7] Praktisk bekæmpelse af bjørneklo

Tel: +45 41 12 30 85   |   © Urban Nature Consultants 2010
webdesign: emoware.org