Urban Nature Consultants

Forside

Bytrær
Forvaltningsplaner
Tre-registreringer
Plantnings analyser
Grønne områder

Fremmede arter
Kjæmpebjørnekjeks

Kurs

Prosjekter

Publikasjoner

Om oss
Muszynska's CV
Keller's CV

Kontakt


Select Country:

Canadian Danmark Norge

Tre-plantnings analyser

En tre-plantnings analyse er en kartlegging av mulige tre-plantnings steder. En kartlegging kan gi en oversikt over mulighetene til å øke antallet trær i byen. Parker, skolegårder, gater, private og offentlige grønne områder kan ofte bli beplantet for å forbedre den urban skog og krone dekke.

Hjemmehørende arter er UNC’s førstevalg, og lokale planteskoler vil bli anbefalt. UNC ser det som viktig å bruke arter som er tilpasset klimaet for å maksimere vekst og minimere risikoen for sykdom og skadedyr. I tillegg kan det urban miljø ha harde vekstbetingelser, og det kan være nødvendig å bruke ikke hjemmehørende arter.

Vennligst kontakt UNC for å arrangere et møte.

Tel: +45 41 12 30 85   |   © Urban Nature Consultants 2010
webdesign: emoware.org