Urban Nature Consultants

Forside

Bytrær
Forvaltningsplaner
Tre-registreringer
Plantnings analyser
Grønne områder

Fremmede arter
Kjæmpebjørnekjeks

Kurs

Prosjekter

Publikasjoner

Om oss
Muszynska's CV
Keller's CV

Kontakt


Select Country:

Canadian Danmark Norge

Tre-registreringer

En tre-registrering er det beste grunnlag for å sikre seg den nødvendige kunnskap for en optimal styring og oppfølgning av den urbane skog. Tre-registreringen vil gi informasjon om arter, størrelse og biotiske og abiotiske faktorer. Med denne informasjonen kan man regne ut vitalitet, helse og krone dekke av den urban skog, og på bakgrunn av dette vil en omfattende handlingsplan bli skrevet.

En tre-registrering inkluderer en opptelling av trær og registrering av visse parametre, som for eksempel:

  • Art, høyde, diameter, krone dekke, størrelsen på kronen;
  • Abiotiske faktorer;
  • Biotiske faktorer.

Hvilke parametre som blir registrert avhenger av hensikten med tre-registreringen, og hva kunden ser som det optimale mål for deres urbane skog.

Fra våre erfaringer og dokumentert viten, kan målene og visioner handle om en bedring av biologisk mangfold, bevare kulturhistoriske trær, forbedret kvalitet av den urbane skog, og økt krone dekke.

Tre-registreringer kan utføres av UNC eller kunden selv. UNC tilbyr kurser i utførelse av tre-registreringen.

Vennligst kontakt UNC for å arrangere et møte.

Tel: +45 41 12 30 85   |   © Urban Nature Consultants 2010
webdesign: emoware.org